Get Adobe Flash player

ข้อมูลบริการ

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ

 

ข้อมูลสิทธิ์ต่างด้าวประเภทต่างๆ

สิทธิ์ ชื่อสิทธิ์ พม่า กัมพูชา ลาว อื่นๆ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
02 ต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน 635 611 237 210 28 71 9 4
55 ต่างด้าวขึ้นทะเบียน 294 538 23 73 4 33 - 6
K0 ชำระเงินเอง  ต่างด้าวชำระเงินเอง 26 45 12 13 2 3 2 2
K1 ซื้อประกันต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฏหมาย และซื้อประกันสุขภาพกัน สธ 50 120 3 9 - 1 - -
K2 ประกันสังคมมหาราช ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฏหมาย และอยู่ในระบบประกันสังคม 128 140 8 8 - - - -
K3 ชำระเงิน ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฏหมาย สามารถเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้เอง 90 147 4 9 - 10 1 1
K4 ชำระเงิน ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฏหมาย ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้ - 1 - - - - - -
K5 ซื้อประกัน ต่างด้าวเข้าเมืองไม่ถูกกฏหมาย แต่ซื้อประกันสุขภาพกับ สธ ได้ 65 32 8 15 1 - - 3
K6 ชำระเงิน ต่างด้าวเข้าเมืองไม่ถูกกฏหมาย เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้เองบางส่วน 11 10 2 9 - 2 - 1
K7 ชำระเงิน ต่างด้าวเข้าเมืองไม่ถูกกฏหมาย ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้ 2 3 1 - - - - -
K8 ต่างด้าว ที่มีสิทธิ์อื่นๆ - - - - - 2 - -
KT ประกันสังคม รพ.เทพรัตน์ ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฏหมายและอยู่ในระบบประกันสังคม 11 7 - - - - - -
รวมทั้งหมด 1,312 1,654 298 346 35 122 12 17

ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตค 58 - 30 กย 59

 

Language

Login Form

คู่มือการใช้ภาษา Asean

ศูนย์ช่วยเหลือต่างชาติ

 


 

สถิติผู้เข้าชม

018033
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
29
97
17818
347
2394
18033

Your IP: 34.228.42.25
2019-03-20 06:39